Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Haridusinvesteeringute jätkusuutlikkus

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused kutseõppeasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid, rakenduskõrgkoolid, teadus- ja arendusasutused, noortekeskused, teavitamis- ja nõustamiskeskused, huvikoolid ning hariduslike erivajadustega õpilaste koolid
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Külli Nõmm, Kristjan Paas, Tiina Vares, Raina Loom
Kontaktiinfo Raina Loom
+372 640 0735
raina.loom@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2012 Tegelik algus II kvartal 2012
Plaanitav lõpp III kvartal 2013 Tegelik lõpp IV kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 8.07.2014
Viimane ülevaatus 8.07.2014