Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kõrgkoolide tulemuslepingute täitmine

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused avalik-õiguslikud ülikoolid, rakenduskõrgkoolid
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Külli Nõmm, Kristjan Paas, Tiina Vares, Margit Paulus
Kontaktiinfo Külli Nõmm
+372 640 0749
kylli.nomm@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus IV kvartal 2011 Tegelik algus IV kvartal 2011
Plaanitav lõpp II kvartal 2012 Tegelik lõpp III kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 2.01.2012
Viimane muudatus 11.09.2012
Viimane ülevaatus 11.09.2012