Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigihangete korraldamine riigi valitseva mõju all olevates sihtasutustes ja äriühingutes

Auditil on kolm eesmärki:
Selgitada, kas kõik üksused on end riigihangete seaduse mõistes hankijana määratlenud, ning kui seda pole tehtud, siis teha kindlaks, mis on selle põhjuseks ja kas see on Riigikontrolli hinnangul aktsepteeritav.
Hinnata, kas üksused on loonud hangete tarvis piisava sisekontrollisüsteemi ja kas nad on järginud seejuures riigihangete seaduse nõudeid.
Hinnata valitud üksustes, kas riigihanke piirmäära ületavate hangete puhul on hankemenetlus korraldatud ning kas kontrollitud hangete ulatuses on sisekontrollisüsteemi ja riigihangete seadusest tulenevaid nõudeid järgitud.
Auditi tulemusena koostatakse auditi aruanne ja märgukiri. Auditi aruandes esitatakse kokkuvõte auditeerimise tulemustest: Riigikontrolli tähelepanekutest, järeldustest ja soovitustest ning auditeeritavate vastustest. Märgukirjas tuuakse välja sisekordade olulisemad ja enam levinud puudused ning tehakse soovitusi nende täiendamiseks.

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Auditeeritavateks üksusteks on kõik riigi valitseva mõju all olevad sihtasutused ja äriühingud, keda on kokku 90 (sh 59 sihtasutust ja 31 äriühingut).
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Krista Zibo, Jüri Kurss, Sven Potapov, Mart Peling, Merli Vahar
Kontaktiinfo Krista Zibo
+372 640 0718
krista.zibo@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus IV kvartal 2011 Tegelik algus IV kvartal 2011
Plaanitav lõpp IV kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 12.10.2011
Viimane muudatus 25.02.2013
Viimane ülevaatus 25.02.2013