Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontrollil on riigieelarve seaduse järgi kohustus anda hinnang riigi majandusaasta koondaruande
õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Selle kohustuse täitmiseks korraldab Riigikontroll auditeid
riigiraamatupidamiskohustuslaste raamatupidamise õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kontrollimiseks.
Selle auditi eesmärgiks oli hinnata, kas Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruanne, sh eelarve täitmise aruanne, on õige ning 2008. aasta jooksul tehtud
tehingud seaduslikud.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Liisa Lepist, Inga Häkkinen, Jaana Tael, Marlen Pärmann
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2008 Tegelik algus IV kvartal 2008
Plaanitav lõpp III kvartal 2009 Tegelik lõpp III kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 28.08.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010