Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kultuuriministeeriumi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontrolli peab riigieelarve seaduse kohaselt andma hinnangu riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele.
See tähendab järgmist:
• Raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab ministeeriumi finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
• Tehingud on seaduslikud, kui need on tehtud kooskõlas riigieelarve seaduse ning 2011. aasta riigieelarve seadustega.
Seaduslikkuse auditeerimisel pööratakse tähelepanu ka riigivara- ja riigihangete seaduse täitmisele ning eelarve heaperemehelikule kasutamisele.

Auditeeritav valitsemisala Kultuuriministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Sale Ajalik, Ivika Vispel, Ingrid Hindrikson, Karin Grents, Svetlana Rõbakova, Triin Saarma, Ave Matsalu, Anneliis Arm
Kontaktiinfo Sale Ajalik
+ 372 6400 0707
sale.ajalik@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus III kvartal 2011 Tegelik algus IV kvartal 2011
Plaanitav lõpp II kvartal 2012 Tegelik lõpp II kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 17.07.2012
Viimane ülevaatus 17.07.2012