Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta

Tulenevalt Vastastikuse Mõistmise Memorandumist on Riigikontrollil kohustus auditeerida iga-aastaselt Balti Kaitsekolledži aastaaruannet ja anda sellele hinnang. See tähendab:
• raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline informatsioon, mis annab kolledži finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
Kontrolliaruandes tuuakse välja ka olulisemad tähelepanekud raamatupidamiskorralduse ja sisekontrollisüsteemi kohta.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Balti Kaitsekolledž
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus III kvartal 2011 Tegelik algus III kvartal 2011
Plaanitav lõpp IV kvartal 2011 Tegelik lõpp IV kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 18.11.2011
Viimane ülevaatus 18.11.2011