Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses

Auditis hinnatakse, kas ametiisikutega või nendega seotud ühingutega tehingute tegemisel on KOVis kinni peetud korruptsioonivastases seaduses ette nähtud toimingupiirangutest ega ole tehtud keelatud tehinguid. Samuti selgitatakse, kas auditeeritavas KOVis on ülevaade ametiisikute seostest erinevate ühingutega ja kas KOVis tegeletakse ametiisikute teadlikkuse parandamisega neile kehtivatest piirangutest. Selleks analüüsitakse ka seda, mida on riik teinud, et suurendada omavalitsusametnike teadlikkust korruptsiooni ennetamise meetmetest.
2009. aastal lõppenud auditis „Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses“ tuvastas Riigikontroll mitmes omavalitsuses ametiisikutele kehtivate piirangute rikkumisi. Rikkumiste põhjuseks toodi sageli seadusenõuetest vähest tundmist.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused 10–15 kohalikku omavalitsust
10–15 linna-valda
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Silva Helmrosin, Reet Rutus
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2012 Tegelik algus I kvartal 2012
Plaanitav lõpp IV kvartal 2012 Tegelik lõpp IV kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Korruptsiooni ennetamine valdade ja linnade töökorralduses (2009)
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 3.01.2013
Viimane ülevaatus 3.01.2013