Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade valdade ja linnade õiguskulutustest 2006–2010

Ülevaates uuritakse, milline inimressurss ja kui palju raha on omavalitsustes kasutada õigusalaseks teenindamiseks ning milline on töökoormuses oma töötajate osutatud ja sisseostetud teenuste vahekord. Samuti analüüsitakse omavalitsuste kohtulahendite statistikat (asjade liik, valdkond, tulemused, väliste esindajate olemasolu jms).

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Silva Helmrosin
Kontaktiinfo Tambet Drell
+372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Teavet ülevaate koostamiseks kogutakse 226 linnalt ja vallalt.

Plaanitav algus IV kvartal 2011 Tegelik algus III kvartal 2011
Plaanitav lõpp II kvartal 2012 Tegelik lõpp II kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 11.06.2012
Viimane ülevaatus 11.06.2012