Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Avalike teenuste pakkumine väikestes ja keskustest eemal asuvates omavalitsustes

Auditiga hinnatakse terviklikult 15 omavalitsuse tegevust peamiste ülesannete täitmisel.
Üldhinnang omavalitsuse tegevusele kujuneb valdkondade hindamise kaudu.
Valdkondi hinnatakse järgmiste kriteeriumite kaupa:
- omavalitsus on planeerinud maakasutuse;
- omavalitsus on taganud lastele koha koolieelses lasteasutuses;
- omavalitsus on taganud põhihariduse kättesaadavuse;
- omavalitsus osutab sotsiaalteenuseid;
- omavalitsus on korraldanud jäätmeveo;
- omavalitsus on korraldanud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni;
- omavalitsus on korraldanud kohalikel teedel teehoiu;
- info omavalitsuse tegevuse kohta on avalik (oma majandustegevusest on suudetud anda korrektne ülevaade; veebilehel on avalikustatud vajalikud andmed; ostude tegemiseks on selged reeglid; ruumiandmed eri registrites on omavahel seotud).

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Lohusuu vald, Tudulinna vald, Kasepää vald, Laheda vald, Mikitamäe vald, Lavassaare vald, Ruhnu vald, Mustjala vald, Piirissaare vald, Õru vald, Põdrala vald, Mõisaküla linn, Kõo vald, Mõniste vald, Meremäe vald
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Illar Tõnisson, Elin Vako
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2011 Tegelik algus I kvartal 2011
Plaanitav lõpp I kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 2.02.2012
Viimane ülevaatus 2.02.2012