Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Nõuete ja kohustuste menetlemine Pärnu Linnavalitsuses

Auditi eesmärk on hinnata perioodil 2008 – 2010 Pärnu Linnavalitsuse tegevust tähtajaks laekumata nõuete ja tähtajaks tasumata kohustuste menetlemisel ning makseraskustele reageerimisel.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Pärnu Linnavalitsus koos hallatavate asutustega
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Tiia Tänav, Kristel Makus
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 3726400104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2011 Tegelik algus I kvartal 2011
Plaanitav lõpp III kvartal 2011 Tegelik lõpp IV kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 18.11.2011
Viimane ülevaatus 18.11.2011