Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Maakondlike omavalitsusliitude tegevus ja sisekontrollisüsteemi toimimine

Auditis hinnatakse maakondlikes omavalitsusliitudes sisekontrolli toimimist ning majandustegevuse õiguspärasust auditeeritaval perioodil.
Eeldatavad põhiküsimused on järgmised:
1. Kas omavalitsusliidu majandustegevus on olnud õiguspärane?
2. Kas omavalitusliidu juhtimine on korraldatud kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusega, mittetulundusühingute seadusega ning ühingu põhikirjaga?
3. Kas omavalitsusliidu juhatus rakendab sisekontrollimeetmeid, et tagada raha õiguspärane kasutamine?
4. Kas omavalitsusliidu üldkoosolek on rakendanud seadusest tulenevaid kontrollivõimalusi (väline audit, revisjon) ühingu majandustegevuse kontrollimiseks?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Harjumaa Omavalitsuste Liit , Hiiumaa Omavalitsusliit , Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit , Järvamaa Omavalitsuste Liit , Jõgevamaa Omavalitsuste Liit , Lääne-Viru Omavalitsuste Liit , Läänemaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Omavalitsuste Liit , Põlvamaa Omavalitsuste Liit , Raplamaa Omavalitsuste Liit , Saaremaa Omavalitsuste Liit , Tartumaa Omavalitsuste Liit , Valgamaa Omavalitsuste Liit , Viljandimaa Omavalitsuste Liit , Võrumaa Omavalitsuste Liit
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Silva Helmrosin
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2011 Tegelik algus I kvartal 2011
Plaanitav lõpp I kvartal 2012 Tegelik lõpp II kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 9.05.2012
Viimane ülevaatus 9.05.2012