Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides

Auditi eesmärgiks oli anda hinnang investeeringute mõjususele saaste komplekssel vähendamisel
loomakasvatuskäitistes.

Auditeeritav valitsemisala Põllumajandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Maidu Lääne, Tuuli Rasso, Kaire Kuldpere
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2008 Tegelik algus I kvartal 2009
Plaanitav lõpp III kvartal 2009 Tegelik lõpp III kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 28.08.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010