Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Sõidukite hankimine valdades ja linnades, nende asutatud ning osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes

Auditiga antakse hinnang sõidukite soetamisele 10 omavalitsuses või nende ühingus aastatel 2008–1010, lähtudes riigihangete ja raamatupidamise seadusest ning riigi raamatupidamise üldeeskirjast. Auditeeritavaid, kellele laienes alates 1. märtsist 2009 valla- ja linnaeelarve seadusest tulenev kohustuste võtmise piirang, hinnatakse valla- ja linnaeelarve seaduses kehtestatud piirangute täitmisest lähtudes.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Valga Linnavalitsus, Jõelähtme Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus, Tähtvere Vallavalitsus, Vaivara Vallavalitsus, AS Narva Vesi, OÜ Järve Biopuhastus, AS Emajõe Veevärk, Läänemaa Haigla SA
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Rait Sannik, Kristel Makus , Tiia Tänav
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2011 Tegelik algus I kvartal 2011
Plaanitav lõpp II kvartal 2011 Tegelik lõpp IV kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 24.10.2011
Viimane ülevaatus 24.10.2011