Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Avaliku ja erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes

Auditiga hinnatakse omavalitsuse või temale kuuluva ühingu koostööd erasektoriga 15 projektis.
Auditi põhiküsimused:
1. Kas avaliku ja erasektori partnerlusprojekti elluviimisel on KOVid lähtunud riigihangete seaduse üldpõhimõtetest, sh EÜ asutamis-lepingus sätestatust?
2. Kas koostööprojekti ja sellega kaasnevaid finantskohustusi on KOVid kajastanud oma raamatupidamises kooskõlas seaduste ja raamatupidamise hea tavaga?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Hinnatavad koostööprojektid valitakse välja pärast koostöölepingute läbivaatamist
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Rait Sannik, Taavi Mölder
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus I kvartal 2011 Tegelik algus I kvartal 2011
Plaanitav lõpp I kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 9.04.2012
Viimane ülevaatus 9.04.2012