Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Veoste piiriületus Eesti ja Venemaa vahelisel maismaapiiril (paralleelaudit Vene Föderatsiooni Kontrollikojaga)

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Olav Lüüs, Svetlana Rõbakova
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Audit valmib koostöös Vene Föderatsiooni Kontrollikojaga

Plaanitav algus IV kvartal 2011 Tegelik algus IV kvartal 2011
Plaanitav lõpp II kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 29.03.2012
Viimane ülevaatus 29.03.2012