Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Teehooldetööd ja järelevalve nende üle

Riigi maanteede hooldetöödeks kasutatakse igal aastal üle 38,35 miljoni euro (600 miljoni krooni), mis 2009. aastal moodustas ligemale 21,5% kõigiks teehoiutöödeks (projekteerimine, ehitus, remont jm) kulutatud kogusummast.
Auditiga hinnatakse riigimaanteede hoolduse korraldust ja järelevalve mõjusust teehooldetööde põhjendatuse ja kvaliteedi tagamisel.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maanteeamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Jaanus Saadve, Margit Grauen, Jaanus Kasendi, Kaire Kuldpere
Kontaktiinfo Jaanus Kasendi
+ 372 640 0738
jaanus.kasendi@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2010 Tegelik algus IV kvartal 2010
Plaanitav lõpp I kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigimaanteede hoolduse korraldus, 2006
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 17.05.2019
Viimane ülevaatus 17.05.2019