Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Euroopa Liidu raha kasutamine infoühiskonna edendamisel

Ajavahemikul 2007–2013 toetatakse Euroopa Liidu toetusraha eest infoühiskonna edendamist kokku umbes 62,63 miljoni euroga (980 miljoni krooniga).
Auditiga uuritakse, kas struktuuritoetuste jaotamise süsteem aitab tagada infoühiskonna tasakaalustatud ning jätkusuutliku arengu. Valitud projektide põhjal hinnatakse, kas toetusrahast finantseeritud arendusprojektid aitavad saavutada infoühiskonna edendamise eesmärke.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (alates 01.06.2011 Riigi Infosüsteemi Amet), Rahandusministeerium ning auditi valimis olnud erinevad ELi toetuste taotlejad: Justiitsministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Rahvusarhiiv, Maa-amet, Maanteeamet, Eesti Rahvusringhääling, Viimsi Vallavalitsus, Eesti Etervise SA, Eesti Lairiba Arenduse SA ja MTÜ Eesti Filmi Andmebaas.
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Alo Lääne, Jaanus Kasendi
Kontaktiinfo Jaanus Kasendi
+ 372 640 0738
jaanus.kasendi@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus IV kvartal 2010 Tegelik algus IV kvartal 2010
Plaanitav lõpp I kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 12.04.2012
Viimane ülevaatus 12.04.2012