Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Järelaudit riigi tegevusest turvalise töökeskkonna tagamisel

Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas Riigikontrolli poolt 2007. a auditis „Riigi tegevus tööõnnetuste vähendamisel“ tehtud soovitusi on järgitud ning millised on riigi tegevuse tulemused töökeskkonna turvalisuse tagamisel.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Tööinspektsioon, Rahandusministeerium, Terviseamet, SA Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liisi Uder, Raina Loom, Mart Vain
Kontaktiinfo Liisi Uder
+372 640 0740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2010 Tegelik algus III kvartal 2010
Plaanitav lõpp IV kvartal 2010 Tegelik lõpp I kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Riigi tegevus tööõnnetuste vähendamisel“ (2007)
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 16.03.2011
Viimane ülevaatus 16.03.2011