Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus töötute toomisel tööturule

Auditi eesmärgiks on hinnata riigi tegevust töötuse vähendamisel. Riigikontroll leiab, et riigi tegevust saab pidada tõhusaks siis, kui riigi ja omavalitsuste makstavad toetused ning pakutavad teenused aitavad inimestel võimalikult kiiresti leida sobiva töö.
Auditi põhiküsimuseks on, kas pakutavad teenused ja makstavad toetused lähtuvad töötute ja tööandjate vajadustest ning soodustavad kiiret naasmist tööle. Põhiküsimusest lähtuvad alaküsimused on järgmised:
• Kas töötutel (sh pikaajalised töötud) on rahaline motivatsioon tööle minna?
• Kas töötute toetamise süsteem arvestab töötute vajadusi?
• Kas töötutele on töökohti?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Töötukassa
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Liisi Uder, Raina Loom, Mart Vain
Kontaktiinfo Liisi Uder
+ 372 640 0740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2011 Tegelik algus I kvartal 2011
Plaanitav lõpp II kvartal 2012 Tegelik lõpp IV kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigi tegevus tööturult tõrjutute tagasitoomiseks tööturule (2008)
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 21.01.2016
Viimane ülevaatus 21.01.2016