Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetused kontsert- ja etendustegevusele

Anda hinnang, kas kultuurivaldkonnas on eraldiste jaotamise süsteem hästi jälgitav ja arusaadav ning kas
riik on taganud kontrolli eraldiste kasutamise eesmärgipärasuse ja seaduslikkuse üle.

Auditeeritav valitsemisala Kultuuriministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Külli Nõmm, Maret Hinno, Rutt Tambet, Hannes Lintrop
Kontaktiinfo Külli Nõmm
+372 640 0749
kylli.nomm@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2009 Tegelik algus I kvartal 2009
Plaanitav lõpp IV kvartal 2009 Tegelik lõpp I kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 28.08.2008
Viimane muudatus 30.04.2010
Viimane ülevaatus 30.04.2010