Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Muuseumivarade arvestuse, säilimise ja kasutamise järelaudit

Riigikontrolli 2005. aasta auditis „Muuseumivarade arvestus, säilimine ja kasutamine“ osutatud probleemide analüüs.

Auditeeritav valitsemisala Kultuuriministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kultuuriministeerium, muuseumid
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Külli Nõmm
Kontaktiinfo Külli Nõmm
+372 640 0749
kylli.nomm@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus IV kvartal 2010 Tegelik algus IV kvartal 2010
Plaanitav lõpp II kvartal 2011 Tegelik lõpp III kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Muuseumivarade arvestus, säilimine ja kasutamine“, 2005
Postitatud 29.12.2010
Viimane muudatus 29.05.2019
Viimane ülevaatus 29.05.2019