Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Sotsiaalministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Riigikontrollil on riigieelarve seaduse järgi kohustus anda hinnang riigi majandusaasta koondaruande
õigsusele ja tehingute seaduslikkusele. Kohustuse täitmiseks korraldab Riigikontroll auditeid
riigiraamatupidamiskohustuslaste raamatupidamise õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kontrollimiseks.
Selle auditi eesmärgiks oli hinnata, kas Sotsiaalministeeriumi 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne, sh eelarve täitmise aruanne, on õige ning 2008. aasta jooksul tehtud tehingud seaduslikud.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Sale Ajalik, Svetlana Rõbakova
Kontaktiinfo
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2008 Tegelik algus IV kvartal 2008
Plaanitav lõpp III kvartal 2009 Tegelik lõpp III kvartal 2009
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 28.08.2008
Viimane muudatus 9.02.2010
Viimane ülevaatus 9.02.2010