Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta

Tulenevalt Vastastikuse Mõistmise Memorandumist on Riigikontrollil kohustus auditeerida iga-aastaselt Balti Kaitsekolledži aastaaruannet ja anda sellele hinnang. See tähendab:
• raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast, sh riigi raamatupidamise üldeeskirjast ja raamatupidamise seadusest ning avalikustatud on kogu oluline informatsioon, mis annab kolledži finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.
Kontrolliaruandes tuuakse välja ka olulisemad tähelepanekud raamatupidamiskorralduse ja sisekontrollisüsteemi kohta.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon Balti Kaitsekolledž
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Finantsauditi osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Jaana Tael, Eeli Lääne
Kontaktiinfo Jaana Tael
+ 37264000728
jaana.tael@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus III kvartal 2010 Tegelik algus III kvartal 2010
Plaanitav lõpp III kvartal 2010 Tegelik lõpp IV kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 22.12.2009
Viimane muudatus 17.11.2010
Viimane ülevaatus 17.11.2010