Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi põhimaanteede renoveerimine

Hinnata teede ehitamise ja renoveerimise planeerimise ja hankemenetluse tõhusust ja riigi järelevalve mõjusust teede projekteerimisel ja ehitamisel.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Maanteeamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Margit Grauen, Jaanus Saadve, Jaanus Kasendi
Kontaktiinfo Jaanus Kasendi
+ 372 640 0738
jaanus.kasendi@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2011 Tegelik algus IV kvartal 2011
Plaanitav lõpp III kvartal 2013 Tegelik lõpp IV kvartal 2013
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 23.01.2017
Viimane ülevaatus 23.01.2017