Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Järelaudit: Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise korraldus

Järelauditiga hõlmatakse 2007. aasta auditis „Loomsete jäätmete käitlemise korraldus“ toodud soovituste täitmist.

Auditeeritav valitsemisala Põllumajandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Põllumajandusministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, Loomsete Jäätmete Käitlemise AS
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Tuuli Rasso, Maidu Lääne
Kontaktiinfo Tuuli Rasso
+372 640 0746
tuuli.rasso@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2010 Tegelik algus III kvartal 2010
Plaanitav lõpp I kvartal 2011 Tegelik lõpp I kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Loomsete jäätmete käitlemise korraldus“, 2007
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 18.03.2011
Viimane ülevaatus 18.03.2011