Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ehitustegevus kiire elanike arvu kasvuga kohalikes omavalitsustes

Kohalikel omavalitsustel raske teostada järjepidevat järelevalvet ehitustegevuse üle ja tõkestada ebaseaduslikku ehitamist. Ehitiste andmete kohta ülevaate saamises valitseb koordineerimatus ja puudub koostöö. Auditis antakse hinnang kohalike omavalitsuste suutlikkusele suunata ja kontrollida oma territooriumil ehitustegevust, samuti ehitisi puudutavate andmete kohta ülevaate saamisel.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Valim kohaliku omavalitsuse üksusi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Rait Sannik, Sigrid Rajangu
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2010 Tegelik algus I kvartal 2010
Plaanitav lõpp I kvartal 2011 Tegelik lõpp I kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 22.03.2011
Viimane ülevaatus 22.03.2011