Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kohalike teede hoiu korraldamine

Auditi eesmärgiks on hinnata 10 omavalitsusüksuses omavalitsusele kohalike teede ja tänavate korrashoiu alal pandud ülesannete täitmist. Samuti hinnatakse auditis riigi tegevust omavalitsusele teehoiu alal pandud ülesannete täitmise tagamisel.
Auditis vaadeldakse omavalitsusüksustes teehoiualaste ülesannete täitmiseks loodud töökorraldust, kohalike teede ja avalikult kasutatavate erateede kohta arvestuse pidamist (sh teeregistrisse korrektsete andmete esitamist), lepingute olemasolu omavalitsusüksuse ja avalikku kasutusse määratud eratee omaniku vahel, teede seisundi korrapärast hindamist, teehoiutööde kavandamist ja rahastamist ning omavalitsusüksuse kontrolli teehoiutööde teostaja tegevuse üle omavalitsusüksuse tellitud teehoiutööde läbiviimisel.
Analüüsitakse ka Maanteeameti tegevust kohalike teede seisundi ja teeregistri andmete õigsuse kontrollimisel ning omavalitsuste teehoiualasel nõustamisel.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Lümanda vald (Saaremaa), Jõgeva linn (Jõgevamaa), Rapla vald (Raplamaa), Kadrina vald (Lääne-Virumaa), Elva linn (Tartumaa), Sindi linn (Pärnumaa), Kernu vald (Harjumaa), Haanja vald (Võrumaa), Kõlleste vald (Põlvamaa), Saarepeedi vald (Viljandimaa), Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Maanteeamet.
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Silva Helmrosin
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2010 Tegelik algus I kvartal 2010
Plaanitav lõpp III kvartal 2010 Tegelik lõpp III kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Riigimaanteede hoolduse korraldus, 2006
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 6.10.2010
Viimane ülevaatus 6.10.2010