Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Elektritootmise võimalikud valikud

Veebruaris 2009 kiitis Vabariigi Valitsus heaks „Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018”.
Eestis on taastuvenergia ning elektri- ja soojuse koostootmise soodustamiseks välja töötatud toetuste süsteem.
Ülevaate koostamise eesmärgiks on anda tervikpilt Eesti elektritootmist mõjutavatest asjaoludest, eesseisvatest väljakutsetest nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis ning olulisematest otsustuskohtadest. Ülevaates käsitletakse järgmisi elektritootmist mõjutavaid aspekte: elektritootmise toetusi, taastuvenergia arendamise riiklikke stiimuleid, kasvuhoonegaaside heidete vähendamise meetmeid, elektriga varustamise kindluse meetmeid, elektrituru avanemisega kaasnevaid muutusi, halduslikke takistusi alternatiivsete elektritootmisviiside arendamisel ning Eesti ja Euroopa Liidu eesmärke, mis seostuvad elektritootmisega.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Airi Andresson, Alar Jürgenson, Krista Jansen
Kontaktiinfo Airi Andresson
+372 640 0752
airi.andresson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus IV kvartal 2010 Tegelik algus IV kvartal 2010
Plaanitav lõpp II kvartal 2012 Tegelik lõpp III kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 27.09.2012
Viimane ülevaatus 27.09.2012