Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade tulude vähenemise mõjust valdade ja linnade töökorraldusele ja avalike teenuste pakkumisele

Ülevaates analüüsitakse, milline on olnud aastatel 2009–2010 omavalitsusüksustes majandussurutise tõttu vähenenud tulude mõju omavalitsusasutuste töökorraldusele ning nende osutatavatele avalikele teenustele.

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Silva Helmrosin
Kontaktiinfo Tambet Drell
+ 372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Ülevaates auditeeritavad puuduvad. Teavet ülevaate koostamiseks kogutakse 226 vallalt ja linnalt.
Plaanitav algus III kvartal 2010 Tegelik algus III kvartal 2010
Plaanitav lõpp I kvartal 2011 Tegelik lõpp II kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 5.05.2011
Viimane ülevaatus 5.05.2011