Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Euroopa Liidu raha kasutamine valdade ja linnade sotsiaalse taristu arendamisel

Auditis hinnatakse EL rahastatud ja omavalitsuse teostatud sotsiaalse infrastruktuuri arendamise projektide eesmärkide ja mõjude saavutamist 20-s auditiks valitud projektis.
Auditi eesmärk on tuvastada ka riske, mis on projektide tulemusi negatiivselt mõjutanud ning millele ei ole projektide rahastamiseelsel valikul või projektide teostamisel tähelepanu pööratud. Auditi tulemusena tehakse soovitused projektide tulemuste saavutamist või tulemuste pikaajalisemat püsimist ohustavate riskide arvestamiseks järgmisel programmiperioodil.
Auditeeritavate projektide valik tehakse selliste projektide hulgast, mida on rahastatud programmiperioodil 2004–2006 meetmetest 4.6.1. „Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine“, 4.3. „Kutse- ja kõrghariduse ja seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine“ ning programmiperioodil 2007–2013 meetmetest 2.4.1. „Kohalike avalike teenuste arendamine“, 2.5.1. „Avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamine“.
Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas auditeeritav projekt on eesmärgid ja mõju saavutanud?
2. Kas auditeeritava projekti eesmärkide ja mõjude saavutamist on hinnatud?
3. Kas auditeeritava projekti tulemusnäitajaid mõjutavaid riske on projekti rahastamise otsustamisel arvestatud? Kas projekti hindamine on toimunud nõuetekohaselt?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Siseministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Haridus- ja Teadusministeerium, Sihtasutus Innove, Rahandusministeerium, auditeeritava projekti teostanud KOV või selle kontrollitav ühing
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Tambet Drell, Karin Rajapu
Kontaktiinfo Tambet Drell
+372 640 0104
tambet.drell@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus III kvartal 2010 Tegelik algus III kvartal 2010
Plaanitav lõpp I kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 26.06.2012
Viimane ülevaatus 26.06.2012