Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Perearstiabi korraldus

Auditi eesmärgiks on anda hinnang esmatasandi tervishoiu korralduse tõhususele.
Vastust otsitakse järgmistele küsimusele:
• Kas tervishoiuteenuseid, mis on perearstile, osutatakse perearsti poolt?
• Kui osa perearstidele jõukohastest teenustest osutatakse eriarstide poolt, siis kui palju see ebaefektiivsus riigile maksma läheb?
• Millistel põhjustel ei suuda perearstiabi täita endale pandud ootusi?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Terviseamet, maavalitused, kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liisi Uder, Siiri Suits, Meelis Peerna
Kontaktiinfo Liisi Uder
+372 640 0740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus IV kvartal 2009 Tegelik algus IV kvartal 2009
Plaanitav lõpp I kvartal 2011 Tegelik lõpp II kvartal 2011
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid "Haiglavõrgu jätkusuutlikkus (2010)"<br /> "Eelkooliealiste laste tervishoiu korraldus (2005)"
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 27.04.2011
Viimane ülevaatus 27.04.2011