Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade valdade ja linnade maast

Anda ülevaade omavalitsuste poolt omatavast, võõrandatud ja vajatavast munitsipaalmaast maareformi seaduse § 28 (millist maad munitsipaalomandisse antakse) lõikes.
Riigikontroll on varasemalt läbi viinud auditi „Riigi tegevus reformimata maaga“, mille tulemusel märgiti, et keskkonnaminister ega Maa-ameti peadirektor ei vastanud, kas valitsuse seatud ülesannet võõrandada vabad maad 2011. aastaks suudetakse täita.

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohaliku omavalitsuse üksused
Auditeeriv osakond Kohaliku omavalitsuse auditi osakond
Peakontrolör Airi Mikli
Auditirühm Illar Tõnisson, Elin Vako, Taavi Mölder
Kontaktiinfo Illar Tõnisson
+ 372 640 0108
illar.tonisson@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus I kvartal 2010 Tegelik algus I kvartal 2010
Plaanitav lõpp III kvartal 2010 Tegelik lõpp IV kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Riigi tegevus reformimata maaga“
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 27.12.2010
Viimane ülevaatus 27.12.2010