Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Erikoolide ja alaealiste komisjonide järelaudit

Järelauditiga hõlmatakse auditites „Erikoolide funktsioon ja tulemuslikkus“ ning „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus“ toodud ettepanekute täitmist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevust alaealiste kuritegevuse vähendamisel aastatel 2004-2010.
Auditi põhiküsimused on:
- Kas Haridus- ja Teadusministeerium on ellu viinud Riigikontrolli poolt auditites „Erikoolide funktsioon ja tulemuslikkus“ ning „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus“ toodud erikoolide ja alaealiste komisjonide tegevust puudutavad ettepanekud?
- Kas Haridus- ja Teadusministeerium on erinevates arengukavades ja kontseptsioonides sätestatud tegevused ellu viinud ning eesmärgid saavutanud?

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus, Kaagvere Erikool, Tapa Erikool
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Külli Nõmm, Kristjan Paas
Kontaktiinfo Kristjan Paas
+ 372 640 0898
kristjan.paas@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Auditi tegemine tõukub Riigikogu riigieelarve kontrolli komisjoni soovist.
Plaanitav algus II kvartal 2010 Tegelik algus II kvartal 2010
Plaanitav lõpp III kvartal 2010 Tegelik lõpp IV kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid „Erikoolide funktsioon ja tulemuslikkus“ ning „Koolikohustuse täitmine ja selle tagamise tulemuslikkus“
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 28.12.2010
Viimane ülevaatus 28.12.2010