Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus teadus- ja arendustegevuse võtmevaldkondade edendamisel

Esialgsed auditiküsimused:
1. Kas on tagatud tehtavate investeeringute kestlikkus?
2. Kas Eesti majanduse ja kultuuri huvid on teadus- ja arendustegevuse rahastamisel tagatud?
3. Kas teadus- ja arendustegevuse juhtimine on koordineeritud ning kas sellele tegevusele on seatud ühtsed eesmärgid?

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Sihtasutus Archimedes, Sihtasutus Eesti Teadusfond, teadusasutused ning teadus- ja arenduskeskused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör
Auditirühm Külli Nõmm, Kristjan Paas, Tiina Vares
Kontaktiinfo Külli Nõmm
+372 640 0749
kylli.nomm@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

 

Plaanitav algus IV kvartal 2010 Tegelik algus IV kvartal 2010
Plaanitav lõpp I kvartal 2012 Tegelik lõpp I kvartal 2012
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 21.12.2009
Viimane muudatus 21.03.2012
Viimane ülevaatus 21.03.2012