Lõppenud auditid

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel

Auditi käigus antakse hinnang, kas puuetega ja töövõimetute inimeste toetamise süsteem on säästlik tagades, et toetatakse vaid neid inimesi, kelle puudest tulenevad lisakulud vajavad katmist.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Liisi Uder, Raina Loom, Mart Vain
Kontaktiinfo Liisi Uder
+372 640 0740
liisi.uder@riigikontroll.ee
Auditi number

Märkused

Plaanitav algus II kvartal 2009 Tegelik algus II kvartal 2009
Plaanitav lõpp II kvartal 2010 Tegelik lõpp IV kvartal 2010
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid "Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste ostmine" (2006); <br /> "Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste ostmine" (järelaudit) (2008); "Riigi tegevus psüühiliste erivajadustega inimeste riikliku hoolekande korraldamisel" (2008)<br />
Postitatud 20.11.2009
Viimane muudatus 1.12.2010
Viimane ülevaatus 1.12.2010