Auditistandardid (vanad)

12.11.2009 | 14:23

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

 Riigikontroll tugineb oma töös rahvusvaheliselt tunnustatud auditistandarditele.

Rahvusvahelise kõrgeimate kontrolliasutuste organisatsiooni INTOSAI auditistandardid
INTOSAI standardid on välja töötatud eesmärgiga luua meetodite ja protseduuride kogum, mida peaks auditeerimisel järgima. Kuigi INTOSAI auditistandardid ei ole kohustuslikud, väljendavad nad kõrgeimate kontrolliasutuste vahel kokkulepitud “parimat tava”.

INTOSAI tegevusjuhised sisekontrolli standardite rakendamiseks avalikus sektoris
Käesolev dokument määratleb avaliku sektori sisekontrolli soovitatava raamistiku ning loob hindamisbaasi, mille põhjal on sisekontrollisüsteemi võimalik hinnata.

INTOSAI auditistandardite Euroopa rakendussuunised
Standardite rakendussuunised annavad üldise metodoloogilise raami avaliku sektori auditeerimiseks ning nende rakendamiseks Euroopas. Kuigi need suunised on detailsemad kui INTOSAI auditistandardid, ei määra nad siiski ära iga audiitori üksikasjalikke tööprotseduure. Rakendussuuniste kasutamine peaks aitama kõrgeimatel kontrolliasutustel täita oma kohustusi säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt.
 

  • Postitatud: 12.11.2009 14:23
  • Viimane muudatus: 30.04.2018 15:13
  • Viimane ülevaatus: 30.04.2018 15:13

Lisamaterjalid

Dokumendid