Riigikontrolli eelarve 2013. aastal

 
Eelarve 2013* EUR
Ametnike töötasu
2 065 680,00
Riigikontrolöri töötasu
99 045,00
Töötajate töötasu
296 088,00
TVL alusel makstav tasu
77 924,00
Erisoodustused( s.h õppelaen)
25 801,00
Personalikuludega kaasnevad maksud
864 721,06
KOKKU PERSONALIKULUD
3 429 259,06
Administreerimiskulud
282 647,00
Ekspertide tasu
35 013,91
Lähetuskulud
104 700,00
Koolituskulud
46 600,00
Hoone majandamiskulud
316 437,00
Transpordikulud
28 270,00
IKT kulud
144 998,00
Inventarikulud
17 709,00
Meditsiinikulud
3 377,00
Käibemaks
151 149,00
KOKKU MAJANDAMISKULUD
1 130 900,91
KOKKU INVESTEERINGUD
4 474,00
KOKKU SOTSIAALTOETUSED (RK ametnike pensionid)
350 000,00
KOKKU ERALDISED
880,00
KOKKU EELARVE 2013
4 915 513,97

*Sisaldab ka 2012. aastast üle tulnud summat 88 396,97 eurot.

 

Scripter