E-harta uuendatud versioon aruteluks

Toomas Mattson | 19.09.2017 | 10:30

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Avalike teenuste kasutajad eelistavad üha enam elektroonilisi kanaleid ning ootavad neist oluliselt suuremat mugavust kui lihtsalt e-posti vahendamine. Õigused, mis inimesel on e-riigis asutustega suheldes, on kirjas e-hartas, mille on koostanud Riigikontroll aastal 2008 auditi „Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas“ järelmina. Hartas on kirjas ka mõõdetavad kriteeriumid, millele peaksid vastama riigi pakutavad e-teenused.

Harta loomiseks saadi inspiratsiooni Hollandi e-kodaniku hartast. Teksti aitas koostada mõttekoda, kuhu kuulusid e-teenuste arendajad, poliitikud, kodanikuühiskonna esindajad. Riigikontroll avaldas e-harta osalusveebis ja oma veebilehel, samuti tutvustas riigikontrolör seda Riigikogu täiskogu istungil ning saatis harta nii riigiasutustele kui ka kohalikele omavalitsustele.

Et Riigikontroll ja Õiguskantsleri Kantselei soovivad e-riigi hartas kirjeldatud kriteeriume ka edaspidi kasutada avaliku teenuse kvaliteedi hindamisel ning asutustele soovituste andmisel, leppisid riigikontrolör ja õiguskantsler kokku e-harta uuendamises.

Uue teksti koostasid Riigikontrolli ja õiguskantsleri ametkonna ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna arendamise osakonna spetsialistid.

Siin on tutvumiseks e-harta värskendatud versioon. Oleme väga tänulikud, kui leiate võimaluse sellega tutvuda. Kui teil on teksti kohta täpsustusi ja täiendamisettepanekuid, palume need saata hiljemalt 28. novembriks e-posti aadressil e-harta@riigikontroll.ee. Pärast teksti korrigeerimist detsembris avaldatakse e-riigi harta uus versioon Riigikontrolli veebilehel.

riigikontrolör Alar Karis
õiguskantsler Ülle Madise

  • Postitatud: 19.09.2017 10:30
  • Viimane muudatus: 2.10.2017 11:59
  • Viimane ülevaatus: 2.10.2017 11:59

Lisamaterjalid

Dokumendid