Auditite plaan

(tegemist on tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

 

Pealkiri Hetkefaas
Eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmine Käimasolev
Erakorraline meditsiin Käimasolev
Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemid kohalikes omavalitsustes Käimasolev
EUROSAI koostööaudit õhusaaste teemal Käimasolev
Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Hariduse ja teaduse rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
IT-turvameetmete rakendamine kohalikes omavalitsustes Käimasolev
IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Justiitsministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Kaitseliidu võimekus täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid Käimasolev
Kaitseministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Keskkonnaministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Kultuuriministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Kõrgharidusreformi eesmärkide saavutamine Käimasolev
Maaeluministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Põhjaveevarude kaitse ja kasutamine Käimasolev
Rahandusministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Riigi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi tegevus laste digioskuste tagamisel Käimasolev
Riigi valmisolek sisejulgeolekut ohustavate hädaolukordade lahendamiseks Käimasolev
Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Käimasolev
Siseministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Sotsiaal- ja töövaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Sotsiaalministeeriumi raamatupidamine ja tehingute seaduslikkus 2016. aastal Käimasolev
Teede renoveerimise rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Tugiteenuste tsentraliseerimine riigis Käimasolev
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal Käimasolev
Eesti riigi strateegiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine Plaanis
EUROSAI koostööaudit avaliku sektori hoonete energiasäästu teemal Plaanis
Kaevandusalade korrastamine Plaanis
Kaitseväe hanked Plaanis
Kohaliku omavalitsuse omandis olevate hoonete energiasäästu tagamine Plaanis
Koolilõuna toetuse kasutamine Plaanis
Maksu- ja Tolliameti tegevus juriidilise isiku tulumaksu sissenõudmisel Plaanis
Raamatupidamise korraldus kohalikes omavalitsustes Plaanis
Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades Plaanis
Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Riigihangete täitmine ja läbipaistvus Plaanis
Täiskasvanute koolitussüsteemi takistused Plaanis