Auditite plaan

(tegemist on tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

 

Pealkiri Hetkefaas
Eesti riigi strateegiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine Käimasolev
Erakorraline meditsiin Käimasolev
EUROSAI koostööaudit avaliku sektori hoonete energiasäästu teemal Käimasolev
EUROSAI koostööaudit õhusaaste teemal Käimasolev
IT-turvameetmete rakendamine kohalikes omavalitsustes Käimasolev
Kaevandusalade korrastamine Käimasolev
Kaitseliidu võimekus täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid Käimasolev
Kõrgharidusreformi eesmärkide saavutamine Käimasolev
Põhjaveevarude kaitse ja kasutamine Käimasolev
Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades Käimasolev
Riigi valmisolek sisejulgeolekut ohustavate hädaolukordade lahendamiseks Käimasolev
Riigihangete täitmine ja läbipaistvus Käimasolev
Tugiteenuste tsentraliseerimine riigis Käimasolev
Kaitseväe hanked Plaanis
Maksu- ja Tolliameti tegevus juriidilise isiku tulumaksu sissenõudmisel Plaanis
Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Täiskasvanute koolitussüsteemi takistused Plaanis