Auditite plaan

(tegemist on tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

 

Pealkiri Hetkefaas
Eesti riigi strateegiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine Käimasolev
Eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmine Käimasolev
Erakorraline meditsiin Käimasolev
Ettevõtluse ja regionaalarengu rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Euroopa Liidu ja muude taristutoetuste kasutamise probleemid kohalikes omavalitsustes Käimasolev
EUROSAI koostööaudit avaliku sektori hoonete energiasäästu teemal Käimasolev
EUROSAI koostööaudit õhusaaste teemal Käimasolev
Hariduse ja teaduse rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
IT-turvameetmete rakendamine kohalikes omavalitsustes Käimasolev
IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Kaevandusalade korrastamine Käimasolev
Kaitseliidu võimekus täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid Käimasolev
Keskkonnahädaolukordadeks valmisoleku rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Keskkonnavaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Kõrgharidusreformi eesmärkide saavutamine Käimasolev
Põhjaveevarude kaitse ja kasutamine Käimasolev
Riigi valmisolek sisejulgeolekut ohustavate hädaolukordade lahendamiseks Käimasolev
Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Sotsiaal- ja töövaldkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Teede renoveerimise rahastamine Euroopa Liidu toetustest Käimasolev
Tugiteenuste tsentraliseerimine riigis Käimasolev
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2016.–2017. aastal Käimasolev
Kaitseväe hanked Plaanis
Maksu- ja Tolliameti tegevus juriidilise isiku tulumaksu sissenõudmisel Plaanis
Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades Plaanis
Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Riigihangete täitmine ja läbipaistvus Plaanis
Täiskasvanute koolitussüsteemi takistused Plaanis