Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Balti Kaitsekolledži 2017. aasta majandusaasta aruande audit

Balti riikide sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi järgi on Riigikontrollil kohustus auditeerida igal aastal Balti Kaitsekolledži raamatupidamise aastaaruannet ja anda sellele hinnang. See tähendab järgmist:

 • raamatupidamise aastaaruanne on õige, kui selle koostamisel on lähtutud raamatupidamise heast tavast ja raamatupidamise seadusest, ning avalikustatud on kogu oluline info, mis annab kolledži finantsseisundist õige ja õiglase ülevaate.

 • Kontrolliaruandes esitatakse ka olulisemad tähelepanekud raamatupidamise korralduse ja sisekontrollisüsteemi kohta

  Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
  Auditeeritav institutsioon
  Auditeeritavad asutused/üksused Balti Kaitsekolledž
  Auditeeriv osakond Auditiosakond
  Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
  Auditirühm Krista Zibo
  Kontaktiinfo Krista Zibo
  tel +372 640 0718
  krista.zibo@riigikontroll.ee
  Auditi number 80017

  Märkused

  Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus
  Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp
  Hetkefaas Plaanis
  Seotud auditid
  Postitatud 15.12.2017
  Viimane muudatus 17.01.2018
  Viimane ülevaatus 17.01.2018