Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Teadmiste siire ülikoolidest ettevõtlusesse

Eesti ettevõtete konkurentsivõime ja seeläbi siinsete elanike ning riigi jõukus sõltub olulisel määral sellest, kuivõrd suudavad ja tahavad ettevõtjad enda tooteid ning teenuseid arendada. Võimalus olla läbilöögivõimeline on suurem, kui enda ideede realiseerimisel, toodete ja teenuste väljatöötamisel ning täiustamisel teevad ettevõtjad koostööd teadlaste ning teadusasutustega. Viimane eeldab ka Eesti teaduspotentsiaali arendamist.
Auditi eesmärk on selgitada välja, millised on ettevõtjate ja teadusasutuste koostöö kitsaskohad ning kuidas oleks võimalik teadmiste siiret teadusasutuste ja ettevõtjate vahel tõhustada. Ühtlasi uuritakse auditi käigus, kas spetsialistid/teadlased leiavad oma tööle väljundi ettevõtluses ning kas ettevõtjad kasutavad teadustööde tulemusi toodete ja teenuste arendamisel.

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Ermo Liedemann, Raina Loom, Riina Lõhmus
Kontaktiinfo Ermo Liedemann
+372 640 0129
ermo.liedemann@riigikontroll.ee
Auditi number 80014

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus
Plaanitav lõpp I poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid Kõrgharidusreformi eesmärkide saavutamine (2018)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 17.01.2018
Viimane ülevaatus 17.01.2018