Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi pensionipoliitika jätkusuutlikkus (järelaudit)

Auditi eesmärk on välja selgitada, kas pensionisüsteem on nii sotsiaalselt kui ka finantsiliselt jätkusuutlik.
Selleks uuritakse auditis, kas riik on kujundanud pensionisüsteemi selliselt, et see motiveerib inimesi võimalikult kaua tööl käima. Vähemalt ametliku vanaduspensionieani töötamine võimaldab maksta inimesele suuremat pensioni ning parandab riikliku pensionikindlustuse eelarvet. Seejuures analüüsitakse, kui suurt pensioni praegused pensionärid saavad ja tulevased saama hakkavad.
Ühtlasi käsitletakse auditis, kas teine ja kolmas sammas täidavad neile seatud eesmärke, millest olulisim on saavutada võimalikult suur tootlus.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium , Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Finantsinspektsioon
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Igor Aljošin, Thea Teinemaa
Kontaktiinfo Mart Vain
tel +372 640 0731
mart.vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80012

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2018 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus (2014)
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 17.01.2018
Viimane ülevaatus 17.01.2018