Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Tarkvaraarenduse riskide juhtimine avalikus sektoris

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kuidas on korraldatud arendusprojektide riskide juhtimine?
2. Kas ja kuidas on riigiasutused taganud riskide mitterealiseerumise?
3. Mis põhjustel ei saa mitmed tarkvaraarendusprojektid tähtajaks ja planeeritud eelarve eest valmis?
4. Kas teostatud tarkvaraarendusprojektide tulemusel on saadud seda, mida oli vaja?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Toomas Viira, Meeli Saksing, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Toomas Viira
tel +372 640 0789
toomas.viira@riigikontroll.ee
Auditi number 80001

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2018 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2018 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2017
Viimane muudatus 2.03.2018
Viimane ülevaatus 2.03.2018