Auditite plaan

(tegemist on tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

 

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eesti riigi strateegiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kas on kehtestatud nõuded vastavates andmekogudes paiknevate andmete käitlemisele? Kas kehtestatud nõudeid järgitakse? Kas on tagatud strateegiliste andmekogude andmete käideldavus, konfidentsiaalsus, terviklus?
2. Kas ja kuidas on tagatud nende andmekogude pikaajaline turvaline säilitamine?
3. Kas asutuste juhtkonnad on teadlikud nende andmekogudega seotud riskidest? Kas juhtkonnad on aktsepteerinud riske, mida ei ole turvameetmete rakendamisega maandatud, või riske, mida ei ole olnud võimalik maandada?
4. Kas ollakse valmis erinevateks ohustsenaariumiteks?

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Toomas Viira, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Toomas Viira
+372 640 0789
toomas.viira@riigikontroll.ee
Auditi number 70133

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70133

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 29.08.2017
Viimane ülevaatus 29.08.2017