Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kaitseliidu võimekus täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid

Riigikaitse arengukavas on Kaitseliidule pandud ülesanne vastutada maakaitse eest. Riigikontroll soovib auditiga hinnata Kaitseliidu võimekust seda ülesannet täita. Muu hulgas hinnatakse ka seda, kas Kaitseliidule on loodud kõik vajalikud tingimused talle pandud ülesannete täitmiseks.

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kaitseministeerium, Kaitseliit
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Meelis Peerna
Kontaktiinfo Meelis Peerna
+ 372 640 0768
meelis.peerna@riigikontroll.ee
Auditi number 70130

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70130

Plaanitav algus I poolaasta 2017 Tegelik algus I poolaasta 2017
Plaanitav lõpp I poolaasta 2018 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 3.01.2017
Viimane muudatus 17.01.2018
Viimane ülevaatus 17.01.2018