Auditite plaan

(tegemist on tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

 

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Milliseid IT-valdkonna tegevusi praegu ELi toetustest rahastatakse?
2. Kui suured on praegu ELi toetustest rahastatavate IT-valdkonna tegevuste kulud?
3. Kas ELi toetuste vähenemise korral peavad IT-valdkonna tegevused jätkuma rahaliselt suuremas mahus, samas mahus, väiksemas mahus või saab nendest loobuda?
4. Kui tegevuse rahastamine muutub, siis milline on selle mõju riigi teenuste ja e-teenuste kättesaadavusele ja/või kvaliteedile?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Osaliselt kõigi ministeeriumite valitsemisalad, kes on saanud ELi toetusi IT-valdkonna rahastamiseks.
Auditeeriv osakond Tulemusauditi osakond
Peakontrolör Tarmo Olgo
Auditirühm Toomas Viira, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Toomas Viira
+372 640 0789
toomas.viira@riigikontroll.ee
Auditi number 70115

Märkused

Auditi number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis 70115

Plaanitav algus II poolaasta 2016 Tegelik algus II poolaasta 2016
Plaanitav lõpp I poolaasta 2017 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 14.01.2016
Viimane muudatus 5.05.2017
Viimane ülevaatus 5.05.2017